Životný štýl ako prevencia

Na zdravie človeka má podstatný vplyv jeho genetické predurčenie, rovnako ako aj životný štýl.

Názory odborníkov sa môžu rozchádzať v presnom pomere týchto dvoch vplyvov, zjednodušene sa dá povedať, že je to 50:50.

To znamená, že podstatnú časť toho ako sa cítime, v akej sme fyzickej a celkovej kondícii  si môžeme ovplyvniť vlastným životným štýlom. 

Z dlhodobého hľadiska sa výživa významne podieľa na zdraví, už u detí je potrebné položiť základy racionálneho stravovania, v detskom veku sa získavajú stravovacie návyky na celý život. Ak dieťa od malička dostáva stravu bohatú na zeleninu, ovocie, strukoviny, vlákninu, bude v tom prirodzene pokračovať aj v ďalších rokoch a vysoko sa zvyšuje pravdepodobnosť predchádzania civilizačným ochoreniam.  

Prijímaná potrava, výživa  a pohybová aktivita, jej intenzita sú podstatné faktory, ktoré sa podieľajú na celkovom zdravotnom stave a zodpovedajú za vznik prípadnej nadváhy až obezity.

polievka_0

Čo sa týka prijímanej potravy je dôležité:

Zloženie – vyvážený pomer jednotlivých zložiek: sacharidy, bielkoviny, tuky. Tuky by nemali tvoriť viac ako 30%  a jednoduché cukry  maximálne 10% prijímanej potravy.

Množstvo – platí jednoduché pravidlo – energetický príjem nesmie byť vyšší ako výdaj.

Spôsob prípravy – šetrné tepelné úpravy, preferovať varenie a dusenie, s malým množstvom tuku, konzumácia surovej zeleniny a ovocia.

Nemenej dôležité v našej potrave sú aj mikroživiny, minerálne látky a vitamíny.

Dôležitý je dostatok všetkých zložiek, ktorý zabezpečí fungovanie a správnu činnosť všetkých orgánov, celkový metabolizmus. 

Strava by mala byť čo najpestrejšia, prevažne rastlinného pôvodu, ryby, v menšej miere kvalitné chudé mäso. Takýmto spôsobom si zabezpečíme pokrytie potreby všetkými živinami bez hlbších znalostí a skúmania zloženia jednotlivých potravín.

Ak potrebujete poradiť, naštartovať Vaše stravovanie, zdravšie sa cítiť, ak ste si neustrážili svoju hmotnosť napríklad počas uplynulých sviatkov, využite výživové poradenstvo Mdieta.

Myslime na svoje budúce zdravie už dnes, výživa je najjednoduchšia prevencia a pritom mimoriadne účinná. Aj keď sa dnes cítite dobre, telo si všetko pamätá a ukladá a prehrešky sa vrátia neskôr v podobe zdravotných problémov.

O nevyhnutnosti pohybu pre naše telo si povieme v niektorom z našich ďalších blogov.