Podmienky ochrany osobných údajov

Spoločnosť:
Obchodné meno: MODA s.r.o.
Sídlo: Nám. SNP 37, 96001 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 51003473
Registrácia: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica
oddiel Sro, vložka č. 32394/S
Štatutárny zástupca: Jolana Jackuliaková, konateľ
Kontaktné údaje: info@mdieta.skk, +421 918 531 563

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.mdieta.sk

Pri predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

 Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a prípadne ďalšie Osobné údaje uvedené v texte odoslanej správy. 

Z akého dôvodu?

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru.

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť. 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 1 rok od našej poslednej komunikácie.

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje:  titul, meno, priezvisko, platobné údaje, Kontaktné údaje: adresa trvalého/prechodného pobytu alebo iná korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, vrátane registrácie do e-shopu.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti. 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom 3 roky od posledného poskytnutia takých služieb alebo dodania tovaru.

C. Newsletter (komerčná komunikácia) 

Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Po dobu 3 (troch) rokov, resp. do času doručenia požiadavky o zrušenie zasielania newslettera. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: info@mdieta.sk

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

  • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru na základe zmluvy
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb na základe zmluvy
  • poskytovateľ e-mailingovej služby
  • marketingová agentúra (MAISON D IDEE Prague s.r.o., CZ; )

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

  • spoločnosti zaisťujúce marketingové a reklamné služby: Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager, Google Inc., USA; Facebook, Instagram, Facebook Inc., California, USA

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti máme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@mdieta.sk alebo zavolajte na tel. č. +421 918 531 563

IV. Používanie súborov cookies 

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

  • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
  • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
  • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Používané súbory cookies:

Typ Názov Účel Exspirácia Prístup k informáciám

Štatistické

 

 _gat

 

 Google Analytics pre reguláciu rýchlosti zadávania požiadaviek.

 

Session

 

mdieta.sk

 

Štatistické

 

 _gid

 

Registruje jedinečné identifikačné číslo, ktoré sa používa pre generovanie štatistických dát o tom, ako používateľ webovú stránku využíva.

 

Session

 

mdieta.sk

 

Štatistické

 

 _ga

 

Registruje jedinečné identifikačné číslo, ktoré sa používa pre generovanie štatistických dát o tom, ako používateľ webovú stránku využíva.

 

3 roky

 

mdieta.sk

 

Neklasifikované

 

 PHPSESSID

 

Slúži pre správnu funkciu e-shopu.

 

Session

 

mdieta.sk

 

Neklasifikované

 

 SRV_ID

 

Slúži pre správnu funkciu e-shopu.

 

Session

 

mdieta.sk

 

Neklasifikované

 

 _hjIncludedInSample

 

Slúži pre správnu funkciu e-shopu.

 

Session

 

mdieta.sk

 

Neklasifikované

 

 externalFontsLoaded

 

Slúži pre správne použitie písiem na webe.

 

Session

 

mdieta.sk

 

Neklasifikované

 

 ssupp.vid

 

Slúži pre správnu funkciu e-shopu.

 

Session

 

mdieta.sk

 

Neklasifikované

 

 pcart

 

Používa sa na pridanie tovaru do košíka a zapamätanie si tovaru.

 

1 mesiac

 

mdieta.sk

 

Marketingové

 

 ssupp.chatid

 

Slúži pre funkciu online chatu na webe.

 

Session

 

mdieta.sk

 

Marketingové

 

 fr

 

Používa spoločnosť Facebook na poskytovanie reklamných produktov, ako je ponúkanie cien v reálnom čase od inzerentov tretích strán.

 

3 mesiace

 

facebook.com

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov 

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii 

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dohľadu
bb@soi.sk
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71

alebo sa obrátiť na súd.

Tieto zásady sú účinné od 1.6.2024