Analýza InBody 230

Podrobnú a s vysokou presnosťou vykonávanú analýzu zloženia tela ponúka profesionálny diagnostický prístroj InBody 230. Celkové meranie trvá iba niekoľko sekúnd a poskytuje množstvo dôležitých údajov. Okrem samotnej nameranej hmotnosti je to:

  • BMI (body mass index) – index telesnej hmotnosti
  • Obsah a podiel tuku v tele
  • Obsah a podiel svalovej hmoty
  • Obsah vody – vnútrobunková a mimobunková
  • Obsah proteínov a minerálov
  • Segmentálne rozloženie jednotlivých zložiek
  • WHR – pomer pásu k bokom
  • Množstvo vnútrobrušného – viscerálneho tuku
  • BMR (basal metabolic rate) – bazálny metabolizmus
  • Určenie metabolického veku

Na základe vykonanej analýzy prístroj ponúkne doporučenú redukciu tuku, svalovej hmoty. Navyše sa jednotlivé merania uchovávajú v histórii prístroja, takže je možné opakované a dlhodobé diagnostikovanie na prístroji InBody 230.

Je tak významným pomocníkom pri nastavení optimálneho plánu na redukciu hmotnosti.

Meranie a následné konzultácie vykonávajú naše výživové poradkyne, na meranie sa objednávajte telefonicky 0918 531 563 alebo e-mailom info@mdieta.sk